. Řetěz pro lavičkový elevátor
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Řetěz pro lavičkový elevátor

Řetěz pro lavičkový elevátor
Elevátory s lavičkami sú vhodné pre zdvíhanie akéhokoĺvek typu balíka, debny, alebo vreca.

Pár reťazí upevnených čapovými klinmi umožňuje lavičkám, aby sa otáčali voĺne, ťažisko lavičky a záťaže musia byť pod čapovým klinom aby sa odstránilo riziko vyklopenia.

Osadením lavičiek typu finger, nakladanie a vykladanie môže byť automatické.

Zdielanie stránky

Email:

Řetěz pro lavičkový elevátor

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1724