. Řetězy eskalátorů
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Řetězy eskalátorů

Řetězy eskalátorů
Eskalátorový řetěz Renolube byl vyvinut jako výsledek rozsáhlého testování prototypů v obtížných aplikacích tak, aby předčil stále rostoucí požadavky průmyslu na nižší servisní náklady a delší životnost.

Polymerové pouzdro Renolube ve spojení se speciálně navrženým ložiskovým čepem bylo formulováno tak, aby zajistilo maximální provozní životnost.

Renolube nabízí plně cenově výhodné řešení pro výměnu tukem mazaných systémů, a tím výrazně redukuje drahou údržbu a náklady vztažené k životnosti.

Hlavní výhody Renolube jsou:
  • Značně nižší náklady vztažené k životnosti s vývojem a provozním testováním potvrzujícím životnost převyšující 20 let.
  • Čistší prostředí díky sníženému mazání volným tukem a olejem
  • Podstatně nižší servisní náklady tím, že není požadováno mazání tukem nebo olejem
  • Stabilní a předvídatelné rychlosti opotřebení jsou významným plusem Renolube řetězů v porovnání s konvenčně mazanými řetězy, které mohou být náchylné k náhodným poruchám.

Zdielanie stránky

Email:

Řetězy eskalátorů

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1686