. Axiální ložiska
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Axiální ložiska

Axiální ložiska
Axiální ložiska sestávají z přesně vyrobené klece a válečků. Mají vysokou tuhost a vysoké zátěžové kapacity a mohou být použita v omezených prostorech.

Axiální jehlová ložiska používají jehlové válečky, zatímco axiální válečková ložiska používají válcové válečky. Jsou k dispozici různé typy kroužků s vodícími drahami, a podle provozních podmínek je možno vybrat vhodné ložisko.

Pokud je povrch pro montáž ložiska nějakého stroje tepelně zušlechtěn a opracován broušením jako vodící dráha, mohou být axiální ložiska použita bez vodících kroužků, což umožňuje aby byl stroj kompaktnější.

Jsou velice vhodná pro aplikace kde se vyžaduje vysoká přesnost při vysokých rychlostech a za proměnlivých velkých zátěžích, jako jsou hnací mechanizmy automobilů, obráběcí stroje a vysokotlaká čerpadla.

Zdielanie stránky

Email:

Axiální ložiska

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1633