. Bi-Loc V remenice
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Bi-Loc V remenice

Bi-Loc V remenice
Na sklade je aj istý rozsah liatinových remeníc s drážkami typu jednotlivého štvornásobného zaťaženia, pri ktorých sa používajú remene tvaru V s profilom A & B alebo klínové remene profilu SPA & SPB.

Tieto možno používať jednotlivo alebo montované do dvojíc (s rovnakým alebo s rozličným priemerom) po nasadení na hriadele a použitím dvojitého puzdrového systému Bi-Loc.

Puzdrový systém Bi-Loc umožní nasadenie určitej remenice alebo páru remeníc na širší rozsah priemerov hriadeĺov, buď v metrickej sústave alebo v palcovej.

Zdielanie stránky

Email:

Bi-Loc V remenice

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1663