. Dvouřadá samostavitelná kuličková ložiska
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Dvouřadá samostavitelná kuličková ložiska

Dvouřadá samostavitelná kuličková ložiska
Tato samostavitelná kuličková ložiska mají dvě řady kuliček a společnou konkávní kulovou dráhu ve vnějším kroužku. Tato ložiska jsou tudíž samostavitelná a necitlivá na úhlovou nevyrovnanost hřídele vzhledem k ložiskovému domku.

Jsou zejména vhodná pro aplikace kde je možno očekávat významná odchýlení hřídele nebo osové nevyrovnanosti. Samostavitelná kuličková ložiska mají navíc nejnižší tření ze všech valivých ložisek, což jim umožňuje udržet si za chodu nižší teplotu I při vyšších rychlostech.

Samostavitelná kuličková ložiska a rozšířeným vnitřním kroužkem jsou konstruována pro méně náročné aplikace užívající hřídele běžné třídy. Speciální tolerance vrtání umožňují jednoducho montáž a demontáž.

Samostavitelná kuličková ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem jsou axiálně usazena na hřídeli pomocí kolíku nebo osazeného šroubku který zapadá do otvoru při jedné straně vnitřního kroužku a také zabraňuje protáčení vnitřního kroužku na hřídeli.

Jsou-li pro nesení hřídele použita dvě samostavitelná kuličková ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem, měla by být uložena tak by otvory vnitřních kroužků byly buď proti sobě nebo byly na vnějších stranách ložisek. Není-li toto splněno pak je hřídel axiálně fixována pouze v jednom směru.

Povolené rychlosti

Povolené provozní rychlosti samostavitelných kuličkových ložisek s rozšířeným vnitřním kroužkem závisí méně na běžných kritériích jako je tvorby tepla nebo stabilita klece a namáhání, ale jsou více ovlivněna způsobem jakým jsou tato ložiska fixována na hřídeli.

Tudíž, specifikace výrobku obsahuje pouze omezující rychlosti platné pro usazení na hřídeli podle tolerance h8.

Zdielanie stránky

Email:

Dvouřadá samostavitelná kuličková ložiska

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1612