. Filtrace, filtr
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Filtrace

Filtrace
Filtrace
ERIKS a PALL dodává technologii pro filtraci, separaci a čištění ve všech oblastech průmyslu.

Pall Corporation je největší společnost na světě zabývající se problematikou filtrace, separace a čištění. Technická podpora, nabídka produktů a globální struktura vytvářejí jedinečnou výhodu oproti konkurenčním společnostem.

Naši zákazníci očekávají vysokou kvalitu, spolehlivost a přijatelné ceny bez ohledu na to, jaké produkty vyrábějí. Díky vysoce sofistikovaným technologiím používaným v PALL jsou tato očekávání splněny.

Vyskokoprofesiónálne řešení filtrace od PALL jsou využívány hlavně při aplikacích:
- Pračky vodné a uhlovodíková
- Lakovny, kataforéza
- Zkušební stanice
- Prědfiltrace demi vody
- Chladící kapaliny
- Stáčecí a plnicí stanice
- Obtokové fitrácie

ERIKS je partnerem i společnosti Microfiltrex.

Zdielanie stránky

Email:

Filtrace

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2899