. Frekvenčné meniče ABB, menice ABB, menic ABB, elektromotor ABB, ABB motor, frekvencny menic ABB
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Frekvenční měniče ABB

ABB motory
Frekvenční měniče ABB
Frekvenční měniče ABB
Frekvenční měniče ABB

Nízkonapěťové střídavé měniče

Střídavé frekvenční měniče se používají k řízení rychlosti a točivého momentu standardních indukčních motorů, tažného koně průmyslu. ABB patří mezi světovou špičku, jak v oblasti frekvenčních měničů, tak motorů. Technika střídavých měničů rozšiřuje rozsah rychlosti motoru od nuly až vysoko nad udávanou rychlost, čímž výrazně zvyšuje produktivitu. Pokud na provoz stačí nízká kapacita, měnič sníží rychlost stroje. Tím se dosáhne významná úspora energie.


Vysokonapěťové střídavé měniče

VN střídavé frekvenční měniče ABB se používají k řízení rychlosti a točivého momentu indukčních a synchronních strojů s vysokým výkonem. Díky přesnému ovládání procesu prostřednictvím přímého řízení momentu (DTC, patent ABB), dosahují naše frekvenční měniče i bez použití snímače otáček nejvyšší možnou přesnost i při kolísání příkonu nebo náhlé změně zátěže. Vysokonapěťové frekvenční měniče ABB přizpůsobují rychlost stroje aktuálním požadavkům, a tak optimalizují spotřebu energie.


Stejnosměrné měniče

ABB nabízí nejúplnější porfolio třífázových stejnosměrných měničů v rozsahu výkonů od 9 kW (12 Hp) až do 18 MW (24 000 Hp). Už několik desetiletí patří mezi nejvyhledávanější av současnosti představují tyto stejnosměrné měniče absolutní špičku v digitálním řízení.

Zdielanie stránky

Email:

Frekvenční měniče ABB

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1764