. Frekvence ložisek
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Frekvence ložisek

Frekvence ložisek
Monitorování podmínek je sběr, uchování, porovnání a hodnocení dat shromážděných pro zjištění podmínek chodu nějakého stroje. Tato data mohou být tvořena několika parametry, např. elektrický proud, tlak, opotřebení kartáčů, vibrace a teplota, abychom vyjmenovali alespoň některé. Analýza chvění je oblast monitorování podmínek zabývající se hodnocením a identifikací zdroje vibrací v rámci nějakého systému a oceněním jejich závažnosti a odtud i návrhem požadované údržbářské akce.

Jednotlivé komponenty jakéhokoli ložiska budou vykazovat frekvenční charakteristiku, která je identifikuje v rámci systému podrobenému frekvenční analýze. Pro ložiska SRB jsou tyto charakteristické frekvence uvedeny v protější tabulce. Uvedené frekvence jsou pro jmenovitou rychlost 1 ot/min. Pro získání správné frekvence požadované pro software vibrační analýzy, vynásobte je rychlostí rotace v ot/min.

Zdielanie stránky

Email:

Frekvence ložisek

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2194