. Jehlová ložiska strojně obrobená
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Jehlová ložiska strojně obrobená

Jehlová ložiska strojně obrobená
Strojně obrobená jehlová ložiska jsou ložiska s nízkou průřezovou výškou a schopností nést vysoké zátěže.

Vnější kroužek má vysokou tuhost a může být bez problémů použit i pro domky z lehké slitiny.

Tato ložiska jsou k dispozici v řadách metrických a v řadách palcových, přičemž obě řady mají klecové typy a plně obsazené typy.

Je tudíž možné vybrat vhodná ložiska pro použití za různých podmínek jako jsou velká zatížení a vysoké rychlosti nebo nízké rychlosti rotace. Navíc zde jsou ložiska s a bez vnitřního kroužku.

Protože typ bez vnitřního kroužku používá hřídel jako valivou dráhu je možné kompaktní provedení.

Zdielanie stránky

Email:

Jehlová ložiska strojně obrobená

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1630