. Mazání ložisek
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Mazání ložisek

Přírubové jednotky
Mazání ložisek
Dělená válečková ložiska
Blok Stojatého ložiska
Funkcí maziva ve valivý ložiscích je zabránit kontaktu kov-na-kov mezi komponentami, zabránit opotřebení a chránit proti korozi. Normálně se užívají dvě metody mazání tuk a olej. V případě dělených ložisek SRB je nejčastěji používán tuk

Mazání tukem

Za opravdu normálních podmínek může být pro mazání dělených válečkových ložisek SRB použit tuk. Tuk je preferovanou metodou mazání protože může být jednodušeji uchován uvnitř pouzdra a domku ložiska, přičemž to druhé zjednodušuje uspořádání ucpávek/utěsnění. Tuky jsou v podstatě oleje zahuštěné obvykle kovovým mýdlem, třetí přísadou jsou aditiva jako jsou inhibitory koroze nebo aditiva pro mimořádné tlaky. Použité oleje mohou být minerální nebo syntetické v závislosti na aplikaci.

Domazávání

Intervaly domazávání budou záviset na převládajících provozních podmínkách. Tuky stárnou a oxidují z mnoha důvodů, které zahrnují zátěž, rychlost, teplotu, čistotu, přítomnost vody a také průchod vzduchu skrze ložisko.

Pro zádržná ložiska, budou počáteční intervaly domazávání pro poradní/instruktážní účely 2 - 4 týdny s přidanými 3 - 6 ml. pro expanzní typ ložiska budou počáteční intervaly domazávání 3 - 4 měsíce s přidanými 3 - 6 ml. přesnější intervaly a množství by měly být stanoveny pozorováním prováděným v průběhu provozu ložiska..

Může-li být domazávání prováděno za provozu ložiska, umožní to rovnoměrnou distribuci tuku. K tomuto způsobu domazávání by mělo být přistupováno jen tehdy pokud je to bezpečné.

Mazání olejem

Dělená válečková ložiska SRB jsou jen zřídka mazána olejem. V případech kde je jako mazivo zvolen olej, musí být brán zvláštní ohled na konstrukci domku ložiska a ucpávek/těsnění.

Existují tři hlavní metody mazání olejem:
  • Olejová vana:
    Olej je usazen v ložiskovém domku v úrovni přibližně ˝ středu valivých prvků v dolní úvrati. Cirkulace oleje okolo ložiska je potom umožňována rotací ložiska vířící olejovou jímku. Je velmi důležité opatřit dostatečně dimenzovanou jímku, protože příliš malý objem bude mít za následek zvýšenou frekvenci výměny oleje a zvýšenou provozní teplotu.
  • Olejová mlha:
    Mlha olej/vzduch je vstřikovaná do ložiska pomocí trysek, normálně systém s totální ztrátou oleje, toto poskytuje schopnost vysokých rychlosti při vysokých nákladech.
  • Cirkulace oleje:
    Olej je vháněn do sestavy domku ložiska z externího olejového čerpadla. To umožňuje chlazení a filtrování oleje, dále externí olejové čerpadlo normálně umožňuje vyšší objemy oleje. Zatímco je toto optimálnější řešení, musí být provedeno speciální řešení domku ložiska. Tento systém je také prostorově a finančně náročný.

Zdielanie stránky

Email:

Mazání ložisek

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2196