. Mazivá na ložiská
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Mazivá na ložiská

Mazivá na ložiská

Mazivá na ložiská Sapphire

Sortiment mazív Sapphire pozostáva z 11 špecifických mazív vyvinutých na poskytovanie maximálnej výkonnosti vo všetkých oblastiach využívania a predlženie životnosti výrobkov a servisných intervalov.

Sapphire® 2

revoluč né vysoko výkonné a multifunkč né mazivo na ložiská predlžujúce ich životnosť na trojnásobok. Výborná odolnosť voč i záť aži a korózii. Teplotný rozsah -30 až +150°C

Zdielanie stránky

Email:

Mazivá na ložiská

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1774