. Mazivá proti zaseknutiu
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Mazivá proti zaseknutiu

Mazivá proti zaseknutiu

ANTI SEIZE COMPOUND

zabraň uje zaseknutiu všetkých typov závitov skrutiek v dôsledku korózie, a to aj v nevyhovujúcich mokrých podmienkach.

ANTI SEIZE STAINLESS COMPOUND

zmes proti zaseknutiu, bez obsahu niklu, používaná pri vysokých teplotách. Mimoriadne vhodné na použitie na nerezové diely.

ANTI SEIZE SPRAY

zabraň uje zaseknutiu všetkých typov závitov skrutiek v dôsledku korózie. Zmes pri zaseknutiu sa dodáva vo forme aerosolu.

PENETRATING SPRAY

na rýchle a efektívne uvoĺ nenie všetkých zaseknutých kovových č astí. Nehorĺ avá pohonná látka.

Zdielanie stránky

Email:

Mazivá proti zaseknutiu

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1772