. Mechatronika, Elmeq, EMC, Flexion
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Mechatronika

Mechatronika
Mechatronika
Mechatronika
ERIKS mechatronika zahrnuje hydraulické, pneumatické, elektrické a mechanické systémy řízené příslušnými elektronickými kontrolními zařízeními. Společnost ERIKS vytvořila pro své zákazníky i samostatnou doménu www.mechatronica.eu

Mechatronika a mechatronické přístupy pronikají do různých oblastí strojírenství a elektrotechniky. Mechatronické systémy tvoří zvláštní třídu objektů, která je kvalitativně vymezena uměle vytvářenými sys-tématy s účelovým - inteligentním - chováním, přičemž se takové chování dosahuje řízením zevšeobecněné-ho pohybu částí objektu a řízením vzájemné energetické interakce nositelů energie různého druhu.

Mechanické částí a akční členy tvoří energetickou část mechatronického systému. Senzorické subsystémy a podsystémy zpracování informací, řízení a komunikace jsou informačně-řídící systém.


Společnost ERIKS dodá senzory, AC a DC servomotory, krokové elektromotory, aktuátory atd.
mechatronika mechatronika mechatronika mechatronika

Zdielanie stránky

Email:

Mechatronika

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2877