. Montážne mazivá
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Montážne mazivá

Montážne mazivá

MT-LM

jemná maziaca pasta s veĺ kým množstvom molybdenum disulphide. Zabraň uje zaseknutiu a zadretiu najmä poč as štartu a nábehu. Teplotný rozsah: -50°C až +450°C.

DRY MOLY FLUID

rýchlo schnúce mazivo na predbežné ošetrovanie a suché mazanie tesne uložených komponentov. Teplotný rozsah -50 až +450°C

DRY MOLY SPRAY

rýchlo schnúce mazivo na predbežné ošetrovanie a suché mazanie tesne uložených komponentov. Teplotný rozsah -50 až +450°C

DRY MOLY PASTE

používa sa ako suchý filmu na povrchové mazanie pohyblivých č astí. odolné proti vysokým záť ažiam a teplotám do +450°C

OXYLUBE SPRAY

anorganický sprej pôsobiaci proti oderu, za úč elom suchého mazania ložísk, klzných plôch a pohonov. Najmä v kyslíkovom alebo vákuovom prostredí. Vhodné do + 450°C.

Zdielanie stránky

Email:

Montážne mazivá

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1773