. Ocelová fólie / překrývající se laťky
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Ocelová fólie / překrývající se laťky

Ocelová fólie / překrývající se laťky
Nepretržitý latkový dopravník so sériou plochých, alebo tvarovaných oceĺových latiek nesených medzi párom dopravníkových reťazí na príchytkách K.

Latky môžu obsahovať konce obrátené hore, alebo môžu bežať medzi okrajmi aby zabránili vysypaniu.

Tento typ dopravníka sa dá použiť na sklonoch.

Zdielanie stránky

Email:

Ocelová fólie / překrývající se laťky

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1722