. Otázky vůlí a teploty
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Otázky vůlí a teploty

Ložiska SRB jsou vyráběna tak aby standardně poskytovala vůle ISO "CN". Na specifický požadavek zákazníka mohou být vyrobena ložiska s jakoukoli vůlí tak, by vyhověla konkrétní aplikaci. Při hodnocení požadavku na speciální vůle je zejména důležité vzít v úvahu rozdíl teploty mezi hřídelí a ložiskovým domkem.

Také je třeba poznamenat, že zvětšení vůle ložiska vede k mírnému snížení nosné kapacity. Typicky vůle C3 sníží nosnost o 5% a vůle C5 o 10%.

Ložiska SRB mohou být rovněž vyrobena s vůlí C2. Tato vůle je menší než CN a je typicky užívána v aplikacích kde dochází k rázům nebo k zatěžování vratným pohybem.

Čistota jednotlivých dílů při montáži bude mít přímý dopad na vůli při chodu ložiska. To je mimořádně důležité při instalaci nových ložisek do stávajících litinových odlitků nebo opětovné montáži ložiska po údržbě. Zejména je třeba dbát na odstranění starého tuku a jiných kontaminantů abychom se při instalaci vyvarovali snížení vůle ložiska.

Při výběru ložisek pro použití při zvýšených teplotách, je třeba rovněž dbát na rozměrovou stabilitu ložisek. Ložiska SRB jsou uzpůsobena tak by poskytovala stabilitu do teploty 140°C (284°F). Pro provoz při vyšších teplotách musí být ložiska tepelně zpracována. Tento proces vede ke snížení kapacity v důsledku snížené tvrdosti.

Označení speciálně tepelně zpracovaných ložisek je v souladu s označováním uvedeným v ISO normách. Účinek tepelné stabilizace je uveden v následující tabulce.

Pracovní teplota200°C
392°F
250°C
482°F
300°C
572°F
OznačeníS1S2S3
Snížení nosnosti10%25%40%

Zdielanie stránky

Email:

Otázky vůlí a teploty

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2192