. Průvodce pro výběr elastomerů pro správny výber O-kroužku
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Průvodce pro výběr elastomerů - 11/03/2016

O-kruzok
Přestože je "elastomer" synonymem pro "gumu", formálnější jde o polymer, který se dá modifikovat do stavu prokazujícího malou plasticitu a rychlou nebo téměř kompletní obnovu z nadměrné síly, a po okamžitém uvolnění aplikovaného tlaku se vrátí přibližně do původního tvaru.

Podle definice Americké společnosti pro testování a materiály (ASTM) je pro výraz "elastomer" důležité, že:
* Součástka z elastomeru se nesmí roztrhnout při natažení o přibližně 100%. * Po natažení o 100%, podržení v této poloze po dobu 5 minut a následném uvolnění se součástka musí stáhnout do 10% své původní délky během 5 minut po uvolnění.

Důležité faktory pro správný výběr elastomeru:
- Odolnost vůči médiím
- Směs
- Fyzika elastomerů / pryže
Odolnost vůči médiím

V celé této příručce označuje výraz "médium" látku zadržovanou O-kroužkem. Může jít o kapalinu, plyn nebo jejich směs. Může také obsahovat prášky nebo pevné látky. Nejdůležitější je chemický účinek média na O-kroužek. Nesmí měnit provozní vlastnosti ani snižovat životnost o-kroužku. Musí se zabránit nadměrnému opotřebení o-kroužku. Zde však snadno může dojít k omylu. Značné objemové zmenšení obvykle vede k předčasnému prosakování každého těsnění o-kroužku, zda se jedná o statické, nebo dynamické těsnění. Na druhou stranu směs, která se nadměrně vydouvají nebo má velký nárůst nebo pokles tvrdosti, pružné síly nebo prodloužení, často i nadále dlouhou dobu dobře pracuje jako statické těsnění, a to i navzdory nežádoucím výsledkům testů na směsích elastomerů. Prvním krokem výběru vhodného materiálu je zvolit elastomer, který je kompatibilní s chemickým prostředím.


Směs

Směs je smícháním základního polymeru / polymerů a jiných chemických látek, přičemž vzniká koncový elastomer. Přesněji řečeno, výraz "směs" se vztahuje k specifickému smíchání látek vybraných přesně tak aby splňovaly konkrétní charakteristiku, která je požadována pro optimalizaci výkonnosti v určité specifické činnosti. Základem návrhu směsi je výběr typu polymeru. K elastomeru může technik tvořící směs přidat posilovací přípravky, jako například saze, barevné pigmenty, vytvrzovací nebo vulkanizační přípravky, aktivátory, změkčovadla, urychlovače, antioxidanty nebo antiradiační přídavky. Mohou existovat stovky takových kombinací.


Fyzika elastomerů / pryže

Elastomer / Guma se skládá z dlouhých řetězců náhodně orientovaných molekul. Tyto dlouhé řetězce se zaplétají a vzájemně propojují. Propojení má značný dopad na viskoelastické vlastnosti, jako je například napěťová relaxace. Když je guma zatěžující nebo deformační energii, dochází ke změně vnitřního uspořádání, například k rotaci a roztažení polymerových řetězců. Tyto změny závisí na aplikované energie, od trvání a rychlosti aplikování energie, jakož i na teplotě, při které byla energie aplikována. Norma ISO 1629 identifikuje přibližně 25 typů elastomerů. Tato kapitola se zabývá různými typy materiálů, které se používají při výrobě O-kroužků.

Více informací naleznete na www.o-ring.info
Predchozí nová položka  |  Další nová položka
Kompletní seznam zpráv

Zdielanie stránky

Email:

Průvodce pro výběr elastomerů

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:3744