. Uzavřené ložiskové jednotky
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Uzavřené ložiskové jednotky

Uzavřené ložiskové jednotky
Uzavřené ložiskové jednotky (vložená ložiska) jsou v podstatě kuličková ložiska s hlubokou drážkou řady 62 a 63, která jsou utěsněna na obou stranách, mají konvexní kulový vnější průměr na vnějším kroužku a mají vnitřní kroužek - s výjimkou dvou řad - který je na jedné nebo obou stranách rozšířen.

Pokud jsou instalována do vhodného krytí/domku tak aby tvořila zakrytou ložiskovou jednotku, jsou schopna kompenzovat počáteční chyby souososti.

Za použití těchto jednotek je možné vytvářet jednoduché a ekonomické sestavy. Kvůli této specielní charakteristice, jsou uzavřené ložiskové jednotky používány pro konstrukci zemědělských strojů, stavebních zařízení, dopravníkových systémů, textilních strojů a ventilátorů, stejně jako strojů pro zpracování potravin, nápojů a balících strojů.
Uzavřené ložiskové jednotky
Uzavřené ložiskové jednotky nedovolují axiální posuv a jsou tudíž nevhodné pro nefixující/nepolohující ložiskové sestavy. Vzdálenosti mezi polohami ložisek by tedy měly být krátké nebo by měly být jednotky připevněny k pružným plechovým konstrukcím tak, aby se zabránilo vystavení ložisek nadměrnému namáhání, například v důsledku tepelné dilatace hřídele.

Zdielanie stránky

Email:

Uzavřené ložiskové jednotky

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1617