. Vačkové kladky
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Vačkové kladky

Vačkové kladky
Vačkové kladky jsou ložiska s trnem zahrnujícím jehlová ložiska ve vnějším kroužku se silnou stěnou.

Tato ložiska jsou navržena pro rotaci vnějšího kroužku, a mají mimořádný rotační výkon s malým součinitelem tření. Jsou také navržena tak, aby měla minimální radiální vůle a aby se zvýšila zatěžovací zóna a tím zredukoval účinek nárazových zatížení a byla zajištěna stabilní dlouhá životnost.

Protože trny mají již závity nebo stupně, jednoduše se montují.

Vačkové kladky jsou kladková ložiska pro vačkové mechanismy a lineární pohyby a mají vysokou tuhost a vysokou přesnost. Jsou tudíž široce využívány pro obráběcí stroje, průmyslové roboty, elektronické přístroje a OA zařízení.

Nerezové vačkové kladky jsou dokonalé pokud se týká korozní odolnosti a jsou vhodné pro aplikace v prostředí kde nelze použít olej nebo v prostředí se stříkající vodou a v čistých místnostech.

Zdielanie stránky

Email:

Vačkové kladky

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1632