. Zatížení podpor
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Zatížení podpor

Zatížení podpor
V celém rozsahu působení SRB jsou podpůrné jednotky navrženy tak, by poskytovaly tuhou a stabilní základnu umožňující přidruženým ložiskům plné využití jejich funkčního potenciálu. Majíce toto na mysli jsou všechny typy podpůrných jednotek SRB vyrobeny od třídy litiny 250 dle BS EN1561:1997 a mají výztužná žebra a žebrováním, aby bylo dosaženo vysoce robustní jednotky. Pro doplnění inherentní (výrobku vlastní) pevnosti doporučujeme, aby bylo pečlivě uváženo usazení a montáž podpůrné jednotky.

Při určování stability podpor by měla být uvážena výsledná efektivní zátěž odvozená v procesu výběru ložiska a směr této zátěže. Uvedený obrázek ukazuje oblast v níž může být aplikováno plné dimenzování ložiska. Pakliže by byl směr působící zátěže mimo tuto oblast, mohlo by být třeba uvážit alternativní konstrukční provedení nebo materiálky. Technické služby SRB disponují ověřenými novátorskými řešeními a bude jim potěšením když budou moci poskytnou pomoc.

Zdielanie stránky

Email:

Zatížení podpor

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2193